Welkom bij filmtherapie.nl

Filmtherapie kan een therapeutische werking hebben op de psyche na het doormaken van een ingrijpende gebeurtenis.
 

Filmtherapie.nl gaat uit van de Holistische mensvisie, volgens deze visie bestaat de mens uit een drie-eenheid; lichamelijk, psychisch en sociaal. Wanneer een of meerdere van deze eenheden zijn verstoord is de mens uit balans. Afhankelijk van de situatie kan filmtherapie ondersteunen om de balans weer te herstellen.

Deze drie-eenheid is bij filmtherapie.nl onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

Lichamelijk:

 • Lichamelijk
 • Lichamelijke aandoeningen
 • Kanker

Psychisch:

 • Psychisch
 • Psychische aandoeningen

Sociaal:

 • Werk
 • Persoonlijk
 • Sociaal
 • Relatie
 • Kinderen/ jeugd
 • LHBT

Aan deze onderwerpen hangen vervolgens in totaal honderden deelonderwerpen welke in een of veelal meerdere films voorkomen.

Filmtherapie op TV:

Wijzigingen onder voorbehoud
 

Vrijdag 21 

oktober 2016

Vrijdagmiddag
15:30uur op

Bollie en Billie

Vrijdagavond
20:30uur op

Flashdance

Vrijdagavond
20:30uur op

Batman Returns

Vrijdagavond
22:00uur op


Disconnect

Vrijdagavond
23:10uur op

Collateral Damage

Uit wetenschappelijk onderzoek van Department of Clinical and Social Sciences in Psychology at the University of Rochester is gebleken dat filmtherapie goed werkt bij relatie- en huwelijksproblemen. Filmtherapie.nl heeft in haar collectie een groot deel van de genoemde filmtitels uit het betreffende onderzoek.

http://www.rochester.edu/news/divorce-rate-cut-in-half-for-couples-who-discussed-relationship-movies/index.html

Filmtherapie.nl is opgezet in nauwe samenwerking met een psycholoog.

Andere benamingen voor filmtherapie zijn: Cinematherapy (Engels), Kinotherapie (Duits).

Mocht je serieuze problemen hebben dan is het raadzaam om contact op te nemen met een professionele hulpverlener. Raadpleeg hiervoor de huisarts.

Filmtherapie op TV:

Wijzigingen onder voorbehoud
 

Zaterdag 22 

oktober 2016

Zaterdagmiddag
15:30uur op

Stormwind/ Ostwind

Zaterdagavond
20:00uur op

Jack Recher

Zaterdagavond
20:00uur op

Eichman

Zaterdagavond
21:15uur op


Now is Good/ Voor ik doodga

Zaterdagavond
22:00uur op

Saving Private Ryan

Zaterdagnacht
00:00uur op

Fill the Void