Welkom bij filmtherapie.nl

Filmtherapie kan een therapeutische werking hebben op de psyche na het doormaken van een ingrijpende gebeurtenis.
 

Filmtherapie.nl gaat uit van de Holistische mensvisie, volgens deze visie bestaat de mens uit een drie-eenheid; lichamelijk, psychisch en sociaal. Wanneer een of meerdere van deze eenheden zijn verstoord is de mens uit balans. Afhankelijk van de situatie kan filmtherapie ondersteunen om de balans weer te herstellen.

Deze drie-eenheid is bij filmtherapie.nl onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

Lichamelijk:

 • Lichamelijk
 • Lichamelijke aandoeningen
 • Kanker

Psychisch:

 • Psychisch
 • Psychische aandoeningen

Sociaal:

 • Werk
 • Persoonlijk
 • Sociaal
 • Relatie
 • Kinderen/ jeugd
 • LHBT

Aan deze onderwerpen hangen vervolgens in totaal honderden deelonderwerpen welke in een of veelal meerdere films voorkomen.

 

Uit wetenschappelijk onderzoek van Department of Clinical and Social Sciences in Psychology at the University of Rochester is gebleken dat filmtherapie goed werkt bij relatie- en huwelijksproblemen. Filmtherapie.nl heeft in haar collectie een groot deel van de genoemde filmtitels uit het betreffende onderzoek.

http://www.rochester.edu/news/divorce-rate-cut-in-half-for-couples-who-discussed-relationship-movies/index.html

Filmtherapie.nl is opgezet in nauwe samenwerking met een psycholoog.

Andere benamingen voor filmtherapie zijn: Cinematherapy (Engels), Kinotherapie (Duits).

Mocht je serieuze problemen hebben dan is het raadzaam om contact op te nemen met een professionele hulpverlener. Raadpleeg hiervoor de huisarts.